Min Historia

INTRODUKTION TILL PSYKISK OHÄLSA

Psykisk ohälsa var något som jag tidigare förknippade med olika karaktärer i diverse filmer, personer med nedsatt funktionsförmåga samt ett begrepp med negativa associationer. Psykisk ohälsa var något som jag trodde drabbar personer utanför min egen bekantskapskrets och eventuellt visualiserades i filmens värld. Men vad är egentligen psykisk ohälsa och hur kan den te sig hos en människa?

Enligt Vårdguiden (vardguiden.se) kan psykisk ohälsa uppkomma i olika former, som exempelvis depression, ångest, självmordstankar och sorg. Att känna sig nedstämd är ingen sjukdom, utan det är något som någon gång drabbar alla människor. Men om en nedstämdhet pågår längre än två veckor anses det vara en form av depression. Olika symptom på en depression är att vara nedstämd, ledsen, svårt att känna glädje eller intresse för någonting och det sistnämnda är det viktigaste symptomet och en stark varningsklocka. I samband med en depression drabbas ofta individen av ångest, den känns i många fall som starkast under morgonen och förmiddagen. Orken reduceras och självkänslan försämras under en depression. Aptiten hos den drabbade blir antingen som bortblåst eller också börjar denne tröstäta. Den ack så viktiga sömnen blir problematisk på grund av din ångest och oro. I ett sjukdomsfall som depression är det vanligt att den drabbade individen tänker på döden i olika former, antingen sin egen död eller på personer i dess omgivning som avlidit. Att fatta beslut blir en svår process eftersom tankeförmågan och koncentrationsförmågan försämras i sjukdomstillståndet. Om självmordstankar, så kallade suicidtankar, kommer i samband med en depression ska kontakt med vården tas omedelbart.

Tillbaka till toppen
Sponsorer
Kreera Web & Design Sponsor till Aldrig Ensam
Bildväxlarna Sponsor till Aldrig Ensam
Albin Rylander Sponsor till Aldrig Ensam
Photochannell Sponsor till Aldrig Ensam
Tecla Sponsor till Aldrig Ensam
Lapoint Sponsor till Aldrig Ensam
Droneify Sponsor till Aldrig Ensam
Kontakt

Mail:
info@aldrigensam.com

Telefon:
Charlie Eriksson

Facebook
Webshop

Bankgiro:
314-5323

Swish:
123 514 98 44

Vi är nominerade till
Nätängel
Ge tillbaka
100 Mäktigaste unga
Stora kommunikatörspriset
Årets föreläsare 2016
Guldhjulet
gbs
SEB årets sociala entrepenör
Svenska hjältar
Årets VD
Årets genombrott
Konungens stiftelse
Årets unga vd
Årets företagare
Svenska hjältar
Buisnessaward
Ideer för livet
101 Supertalanger
KPMG
Shortcut
HN
Mittuniversitetet
gbs
årets vd
Kreera web&design