Vad är bipolär sjukdom?

Denna sjukdom har vanligen återkommande depressionsperioder men också någon eller många perioder då man är mycket uppvarvad.

Vid bipolär sjukdom typ 1 har man haft minst en manisk episod. Vid mani rusar tankarna, självkänslan är extremt hög och känslan är euforisk. Man upplever att man inte behöver sova eller äta. Vid mani blir det alltid väldigt stökigt i och med att ens handlingar blir omdömeslösa. Det kan handla om att spendera massor med pengar på ett sätt som känns rätt just då, men är helt ogenomtänkt, att man blir väldigt sexuellt utagerande och ställer till det för sig själv och sårar andra, att man säger ”sanningen” till personer i sin omgivning på ett helt opassande sätt. Man kan också bli irritabel och frustrerad eftersom man upplever att omgivningen är tråkig och bara vill begränsa. Då manin lägger sig har mycket hunnit hända, något som ofta innebär stora problem i form av skulder, sårade närstående och krångel på jobbet. Skam och skuldkänslor är vanliga.

Ibland kan man vid mani också få psykotiska symtom, som vanföreställningar om att man är en extremt framstående person med en viktig uppgift.

Vid bipolär sjukdom typ 2 är man inte manisk. Istället har man en lindrigare form som kallas hypomani. Tillståndet kännetecknas av klart minskat sömnbehov, många idéer och stor optimism, ändrade sociala beteenden och irritabilitet.

Efter uppvarvningperioder är det mycket stor risk för depression. Både på grund av hjärnans försämrade reglering av känsloläget och livssituationen efter en sådan period. De depressiva perioderna vid bipolärt syndrom liknar måttlig eller djup depression men här ger vanliga antidepressiva läkemedel ingen effekt. Får man bara antidepressiva av SSRI-typ ökar risken istället att bli uppvarvad.

Varför drabbas man?

Som vid de andra tillstånden finns det genetiska faktorer och ökad risk på grund av ärftlighet. Man vet också att risken för både maniska och depressiva episoder ökar om man har oregelbunden sömn. Stress är också en riskfaktor. Omställningar i livet, till exempel att flytta hemifrån eller separera, är vanliga tillfällen för insjuknande.

När ska du söka vård?

Det är vanligt att den som är uppvarvad inte själv tycker sig behöva vård. I början känns det ju på många sätt väldigt bra. Ofta är det istället anhöriga eller kollegor som tar med personen till psykiatrin. Är du uppvarvad, hypoman eller manisk bör du uppsöka psykiatrin direkt, inte gå till vårdcentral.

Att göra själv för att förebygga

  • Rutiner för sömn och aktivitet är viktiga. De som uppsökt en mottagning för personer med bipolärt syndrom får undervisning om hur de kan minska risken på detta sätt.
  • Att undvika alkohol eller droger är väldigt viktigt.
  • Det är vanligt att den som är uppvarvad känner att hen trivs med tillståndet och slutar medicinera. Det leder nästan alltid till försämringar. Att ha en gemensam plan för medicineringen tillsammans med sina behandlare är därför viktigt. Att kunna resonera om för- och nackdelar med medicinen, möjligheten att ha en lite lägre ”underhållsdos” och att kunna öka den om sömnen börjar bli dålig och liknande individuella anpassningar är ofta nödvändiga.