Vad är tvångssyndrom/OCD?

Tvångssyndrom är kombinationen av tvångstankar och tvångshandlingar. Tvångstankar handlar alltid om att något dåligt kan hända en själv eller andra. Då man tänker dem känner man sig orolig eller ångestfylld. Tvångshandlingarna är det man gör ”för säkerhets skull” för att kunna släppa tankarna och bli av med ångesten.

Vid tvätttvång handlar tvångstankarna ofta om oro för smuts eller bakterier och risken för att bli sjuk. Man vill undvika kontakt med smutsiga ytor och skaffar sig överdrivna tvättrutiner för att bli ”ren”.

Andra områden som tvångssyndrom kan handla om:

  • Rädsla för att skada någon (fast man inte vill det). Det kan leda till att man inte vågar ha vassa saker hemma.
  • Rädsla för att man ska vara homosexuell, pedofil eller något annat som man uppfattar som socialt oacceptabelt eller skadligt. Just tvångstankar om homosexualitet är mycket vanligare i länder som inte accepterar homosexualitet.
  • Upprepningstvång.
  • Symmetritvång.
  • Tvångstankar kring religion.
  • Tvångshandlingarna kan ibland delvis vara logiska. Till exempel om man kontrollerar tio gånger att bilens blinkers fungerar innan man åker iväg för att minska risken att man orsakar en trafikolycka. Men ibland kan de te sig märkliga och ologiska. Till exempel om man anstränger sig för att inte se orden ”hämnd, aggression, våldsdåd” för att dessa ökar oron för att man själv skulle kunna skada någon.

Det gemensamma för tvångshandlingarna är dock att man alltid, men tillfälligt, känner sig lugnare då man utfört dem. Ofta blir det olika ritualer som ska utföras på ”rätt sätt” för att det ska fungera.

Varför drabbas man?

Det är en kombination av sårbarhet i form av genetiska och psykologiska faktorer som under en period av känslomässig stress kan innebära att man insjuknar.

Symtom

Man kan ha tvångstankar i form av katastroftankar och obehagliga inre bilder. Tankarna är ofrivilliga och man vill bli av med dem. Man drabbas också av stark oro eller ångest då man har tankarna. En del tar till olika handlingar eller ritualer för att bli av med tankarna. Det kan handla om vissa inskränkningar i livet, till exempel att man undviker olika ”laddade” situationer eller blir försenad på grund av tvångshandlingarna.

När ska du söka vård?

Om du har mycket oro eller ångest på grund av tvångstankarna och om din möjlighet att fungera socialt och att arbeta drabbas. Tvångssyndrom behandlas inom den psykiatriska vården. Kognitiv beteendeterapi har visat sig vara den mest effektiva behandlingen. Antidepressiva läkemedel kan ibland vara till hjälp som tillägg till psykoterapi.

Att göra själv för att förebygga

Om du märker att du har blivit väldigt upptagen av vissa obehagliga tankar och börjat använda tvångshandlingar kan det vara en bra start att läsa om tvångssyndrom. Det kan du sedan använda som motivation för att utmana tankarna och avstå från tvångshandlingarna och på så sätt bryta utvecklingen.