Vad är självskadebeteende?

Med självskada menas handlingar där man skadar kroppen med avsikt. Den vanligaste anledningen till självskada är att lindra eller ta bort jobbiga känslor som ångest, ilska eller tomhetskänsla.

Varför drabbas man?

Den som har en outhärdlig känsla brukar försöka bli av med den. En del har hört talas om självskada och provar om det fungerar. Det finns många olika tillstånd där självskada kan ingå och det finns inte bara en förklaring till hur beteendet uppstår.

För den som inte självskadar kan beteendet verka väldigt märkligt och dumt. Men gemensamt för alla som självskadar är att de försöker göra det de kan för att må bättre. Ofta har de provat andra strategier först. Självskadan inträffar då inget annat fungerar.

En del som självskadar gör det för att det känns som om de ska explodera, få ett utbrott, dö eller begå självmord om de inte får lindring. Det är viktigt att tänka på att inte all självskada handlar om en önskan att dö, tvärtom kan det för vissa vara ett sätt att överleva.

Symtom

Självskada kan ske genom att man skär sig, slår sig själv, bränner sig, skållar sig, dunkar kroppsdelar mot vägg med mera. Det kan visa sig i sår, ärr och bandage. En del skär sig på ställen som andra kan se. Andra skär sig på ställen som andra inte kan upptäcka. Att personer skär sig bara för att få uppmärksamhet är en missuppfattning. Annan psykisk ohälsa är vanlig när man har ett självskadebeteende, till exempel depression eller ångestsymtom.

När ska du söka vård?

Om du har börjat självskada och inte klarar av att sluta på egen hand bör du söka vård. Ofta finns det samtidigt annan psykisk ohälsa som du behöver hjälp med. Om du också har självmordstankar bör du söka vård omgående.

Att göra själv för att förebygga

  • Berätta för en nära person. Det är viktigt att du har någon att stämma av med, bland annat för att avgöra om du ska söka hjälp.
  • Det finns inslag av tillvänjning i självskada. Gör du det ofta och under lång tid kan det vara svårare att sluta. Det är ett starkt skäl till att inte leva ensam med det utan istället vända sig till någon.
  • Det kan vara bra att göra en lista på andra strategier för att lindra svåra känslor. Du kan till exempel ringa en vän, ta en snabb promenad, göra armhävningar eller annat som kanske inte är lika effektivt men som skjuter upp eller motverkar självskadebeteendet.