Sociala medier

Sedan starten, år 2013, har sociala medier varit en central del av verksamheten för Aldrig Ensam. Facebooksidan blev snabbt en mötesplats och ett forum för både drabbade och anhöriga.

Facebooksidan Aldrig Ensam

I skrivande stund har Facebooksidan Aldrig Ensam över 160.000 följare. Där möts dagligen både personer som själva lider av psykisk ohälsa och anhöriga. Erfarenheter delas för att hjälpa varandra framåt och ge stöd till andra som befinner sig i liknande situation. När Charlie Eriksson började dela med sig av sina texter på hemsidan var det just igenkänningen som gjorde att texterna blev en stor hjälp för många människor.

Om du vill hjälpa oss att sprida våra livsviktiga ord vidare är det just via Facebook vi önskar se ditt engagemang. Det gör skillnad.

Filmen ”Nu bryter vi tystnaden” som publicerades på Facebooksidan i slutet av 2017 har över 4,5 miljoner visningar. Det är en kort informationsfilm som gjordes tillsammans med några av de ambassadörer som finns för Aldrig Ensam.

FÖLJ ALDRIG ENSAM PÅ FACEBOOK