Missbruk

Många som varit tidigare beroende/missbrukare vittnar ständigt att de fått många olika diagnoser kopplat till psykisk ohälsa. När de blivit kvitt missbruket så har även de diagnoser de fått inom sjukvården också försvunnit.

Nedan följer vad som karakteriserar ett beroende/missbruk i stort. Det kan handla om till exempel alkohol, narkotika, mat, sex och spelberoende (nedan kallar vi det drog).

Upptagenhet

När någon blivit beroende gör denne nästan allt för att hålla i gång sitt missbruk. Detta gör att nästan alla tankar kretsar kring drogen. Detta innebär att man försakar sin familj, arbete, kompisar och övriga sociala nätverk på grund av sitt missbruk.

Sinnesförändring

Missbrukaren reglerar sitt sinnestillstånd med hjälp av spelandet. Det blir en genväg till att må bättre. Missbrukaren behöver sin drog för att må bra, för att uppnå harmoni med sig själv.

Orsaken kan vara en underliggande oro, ångest eller depressivitet. Självskada förekommer och även självmordstankar.

Tolerans

För att missbrukaren ska få den tillfredsställelse som hen söker med sin drog behöver hen hela tiden öka sin öka sitt intag för att uppnå samma effekt av sin drog. Detta innebär också ett större risktagande på flera plan.

Abstinens

Om missbrukaren av någon anledning inte har möjlighet att ta sin drog kan hen drabbas av stress, ångest, oro, illamående, hjärtklappning och ett irriterat beteende. Dessa symtom kan även uppkomma efter en tid av drogfrihet då suget väcks till liv av något, vilket kan vara av någon form av motgång.

Konflikter

En person som uppvisar en missbrukspersonlighet har inte sällan konflikter med sin omgivning som till exempel familjen, arbetsplatsen och vännerna. Konflikterna handlar många gånger om löften som inte hålls och speciellt när pengar är inblandat. Men många individer har också ständiga konflikter inom sig själva då man försöker dra ner eller helt sluta med både sina lögner och sitt drogande men inte har förmågan att lyckas med detta.

Återfall

Det är mycket vanligt att en missbrukare som försöker bryta med sitt drogande efter en drogfri period återigen börjar med sin drog. Detta kallas för återfall.