Vad är självmordstankar?

Mycket ryms inom begreppet suicidtankar/självmordstankar:

  • Att önska att man kunde försvinna.
  • Att önska att man skulle dö av en sjukdom eller olycka.
  • Att tänka på att man skulle kunna begå självmord.
  • Att tänka på hur man skulle kunna begå självmord.
  • Att planera kring självmord, till exempel genom förberedelser, brev, platser, metod.
  • Att prova en suicidhandling.
  • Att genomföra en suicidhandling utan att vara säker på att man vill dö. Som ”rysk roulette”.
  • Att göra ett suicidförsök där man helt tänkt sig att dö.

Vem får självmordstankar?

Att ha något slags tanke om att vilja dö eller att begå själv- mord är mycket vanligt. Ofta i samband med kriser eller faser i livet med stora förändringar, till exempel i tonåren. Men för de flesta är det sådana tankar som inte hänger ihop med en genomgående vilja att vara död. De som har allvarliga suicidtankar tänker ofta på självmord, de tänker längre stunder på detta och tankarna hänger ihop med en stark känsla av att inte orka leva, kunna leva eller stå ut med att leva.

För de allra flesta kommer suicidtankarna då man inte ser någon utväg ur sin situation. För någon är det kombinationen av ett alkoholmissbruk och en separation. För någon annan är det flera år av ångest och en stark övertygelse om att ”just jag” inte kan bli hjälpt. Att vara suicidal har inte med ”psykisk svaghet” att göra. Forskningen visar att det kan drabba personer ur olika yrkes- grupper, etnisk bakgrund och kön.

Allvarlig suicidalitet är givetvis både farlig och akut. Cirka 1500 personer begår självmord varje år i Sverige. Experter inom suicidfältet är överens om att de allra flesta skulle ha fått ett bra liv om självmordet förhindrats.

Vårdpersonal som arbetar med personer med suicidalitet har oräkneliga exempel på personer som varit allvarligt suicidala, kanske gjort flera självmordsförsök, men som idag är tacksamma över att de överlevt och nu har bra liv.

Många av dem som begår självmord har också en psykisk ohälsa sedan en tid. De typer av psykisk ohälsa som innebär särskilt stor riskfaktor är missbruk, psykossjukdomar och bipolärt syndrom.

När ska du söka vård?

Om någon påbörjat eller är på väg att påbörja en suicidhandling ska du omedelbart kontakta 112. Det gäller även den som själv har suicidalitet. Ambulanser är vana vid att ta hand om personer som ringt efter att de till exempel tagit en stor mängd tabletter och ger då bra och icke-dömande hjälp.

Om du själv (eller någon i din omgivning) har mycket självmordstankar bör du snabbt söka hjälp på närmaste vårdcentral eller psykiatriska akutmottagning.

Suicidtankar är en av de vanligaste anledningarna till att någon söker akut till psykiatrin. Du behöver inte vara rädd att självmordstankar automatiskt innebär att du blir inlagd på sjukhus eller måste ta medicin. Det viktiga är att du och personalen under besöket kan hitta en plan som du upplever ger en öppning till att kunna fortsätta leva. Du kan också ringa MIND, självmordslinjen för stöd och rådgivning. De har bemanning dygnet runt.

Att göra själv för att förebygga

Många som tidigare varit suicidala men inte längre är det beskriver hur svårt det är att tala med andra om sina suicidtankar. Samtidigt är det otroligt viktigt. Både för att kunna få hjälp och för att minska den isolering det innebär att vara ensam med så svåra tankar samtidigt som man befinner sig i en vardag med både små och stora problem.

Om du inte kan berätta för din partner/pappa/mamma, berätta för någon annan!