Skänk en gåva till Aldrig Ensam

Var sjätte timme är det en person som tar sitt liv i Sverige. Det är fyra människor varje dag, och 1 500 personer varje år. Vi måste både prata om och ändra på detta!

På Aldrig Ensam arbetar vi förebyggande genom att utbilda och förbättra människors kunskaper kring psykisk ohälsa. Din gåva till Aldrig Ensam används till arbetet med att förebygga psykisk ohälsa och förhindra självmord samt till att stödja de som drabbats och deras anhöriga. Vi använder din gåva på ett sätt som gör verksamheten hållbar – både på kort och lång sikt.

Vi mottager din gåva via Swish 123 222 80 39

Vid önskemål om annat betalningssätt eller övriga frågor om gåvor kan du kontakta vår givarservice.

Telefon: 0771 – 186 000

SWISH