Skänk en gåva till Aldrig Ensam

Var sjätte timme är det en person som tar sitt liv i Sverige. Det är fyra människor varje dag, 1 500 personer varje år. Vi måste både prata om och ändra på detta!

På Aldrig Ensam arbetar vi förebyggande genom att utbilda och förbättra människors kunskaper kring psykisk ohälsa.

Din gåva till Aldrig Ensam används till arbetet med att förebygga psykisk ohälsa och förhindra självmord samt till att stödja de som drabbats och deras anhöriga. Vi använder din gåva på ett sätt som gör verksamheten hållbar – både på kort och lång sikt.

Vid eventuella frågor eller funderingar kan du kontakta vår givarservice.

0771 – 186 000
info@aldrigensam2.new.capacedev.se

Ge en gåva

Minnesgåva

Starta egen insamling

BLI MEDLEM

Ett medlemskap innebär att du tar ställning i kampen för bättre psykisk hälsa i Sverige, både på individ- och samhällsnivå.

Utöver de stödjande insatserna skapar vi opinion och arbetar förebyggande genom att utbilda och förbättra människors kunskaper kring det här tabubelagda ämnet, psykisk ohälsa. För vi tror att om vi bättrar på kunskaperna, kommer det reducera fördomarna och förhoppningsvis leda till att fler vågar öppna upp sig om sina erfarenheter och vågar söka sig till den professionella vården. Antalet självmord ska minskas, liv ska räddas.

I ett medlemskap ingår:
Förtur till utvalda föreläsningar och event
Du är med och bidrar till att både drabbade och anhöriga kan få stöd och hjälp

Ett medlemskap kostar 199kr per år.

Integritetspolicy

Vill ert företag bidra till Aldrig Ensam?

Vi strävar efter att skapa värdefulla relationer med företag för att ständigt förbättra det dagliga arbetet för en bättre psykisk hälsa i Sverige, både på individ- och samhällsnivå. Vill ert företag bidra i kampen för bättre psykisk hälsa är ni hjärtligt välkomna att höra av er. Vi skräddarsyr alla samarbeten med ambitionen att komma ett steg närmare visionen – att ingen ska lida av psykisk ohälsa, i hemlighet.